VDO Gallery


งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 - Car 4.0
ซื้อรถยนต์อย่างไร ไม่ให้ตกเทรนด์
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 - Industrial 4.0
พบกับการเสวนา หัวข้อ Industrial 4.0 โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 - Leaf Power

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 - Kumwell

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 - Startup

วิศวกรรมแห่งชาติ 2560 – ประชาสัมพันธ์งาน โดย ทศพร ศรีเอี่ยม
วิศวกรรมแห่งชาติ 2560 – ประชาสัมพันธ์งาน โดย ทศพร ศรีเอี่ยม
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 - ประชาสัมพันธ์งาน โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก
ประชาสัมพันธ์งาน โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
แถลงข่าวเปิดตัวงาน "วิศวกรรมแห่งชาติ 2560 : Engineer 4.0"