สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : วิศวกรรมในโลก 4.0 'STARTUP'

Seminar ID : NES-0350
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 199 คน (สมัครแล้ว 130 คน)

โดย
- คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด
- คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร หัวหน้าทีม Express Solutions/Venture Capital ปตท.
- คุณธนพงษ์ ณ ระนอง Managing director - Beacon Venture Capital
ดำเนินรายการโดย
- ผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  •   โดย 
             -  คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล  บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด
             -   คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร     หัวหน้าทีม Express Solutions/Venture Capital ปตท.
             -  คุณธนพงษ์ ณ ระนอง      Managing director - Beacon Venture Capital
  • ดำเนินรายการโดย
             - ผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back