สัมมนา
บรรยายหัวข้อ : Construction Tech ปฎิวัติอุตสาหกรรมก่อสร้าง...สู่ยุค 4.0

Seminar ID : NES-0210-1
ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 16.30 - 18.00

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 13 คน)

บรรยายหัวข้อ : Construction Tech ปฎิวัติอุตสาหกรรมก่อสร้าง...สู่ยุค 4.0
โดย - นายไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัดโดย  - นายไผท  ผดุงถิ่น  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back