สัมมนา
​InnoTalk หัวข้อ : สตาร์ทอัพ ยุค 4.0 รวยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Seminar ID : NES-0341
ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 11.35 - 13.00

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 60 คน)

บรรยายโดย คุณโอฬาร วีระนนท์

  •   บรรยายโดย  คุณโอฬาร  วีระนนท์


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back