สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Innovation 4.0 by Engineering เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และอนาคต

Seminar ID : NES-0010
ห้อง : Ball Room
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 600 คน (สมัครแล้ว 600 คน)

Smart Connectivity and Mobility
โดย นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Engineer 4.0 for New S curve
โดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Smart CAR 4.0
โดย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ดำเนินรายการโดย
ผู้แทนจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


 
  • Smart Connectivity and Mobility
          โดย นายสมประสงค์ บุญยะชัย  รองประธานกรรมการ
          บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • Engineer 4.0 for New S curve
          โดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
          บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • Smart CAR 4.0
          โดย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ 
          ประธานคณะกรรมการบริหาร 
          บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  • ดำเนินรายการโดย 
          ผู้แทนจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back