สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : มาตรฐานลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารสำหรับขนของ ฉบับปี พ.ศ. 2560/บรรยายหัวข้อ : มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศ ภายในอาคารที่ยอมรับได้ ฉบับปี พ.ศ. 2560

Seminar ID : NES-0040
ห้อง : Meeting Room 2
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 231 คน)

บรรยายหัวข้อ : มาตรฐานลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารสำหรับขนของ ฉบับปี พ.ศ. 2560
โดย อนุกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์โดยสาร
บรรยายหัวข้อ : มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ฉบับปี พ.ศ. 2560
​ โดย อนุกรรมการร่างมาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้

  • บรรยายหัวข้อ :  มาตรฐานลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารสำหรับขนของ ฉบับปี พ.ศ. 2560            
          โดย อนุกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์โดยสาร
  • บรรยายหัวข้อ :  มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้  ฉบับปี พ.ศ. 2560           
​           โดย อนุกรรมการร่างมาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back