สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว

Seminar ID : NES-0080
ห้อง : Meeting Room 4
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 12.30

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 202 คน)

นโยบาย และนวัตกรรมเหล็กก่อสร้างประเทศไทยในยุค 4.0
โดย นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
แนวคิด และทิศทางของมาตรฐานการออกแบบอาคาร
ต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วสท.
ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตกำลังสูงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
โดย ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์ Senior Project Manager บริษัท ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด (CASE)
ดำเนินรายการโดย
ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ประธานอนุกรรมการ สาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.

 • นโยบาย และนวัตกรรมเหล็กก่อสร้างประเทศไทยในยุค 4.0
          โดย นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก     
 • แนวคิด และทิศทางของมาตรฐานการออกแบบอาคาร
 • ต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย
  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 
         ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก     
         วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตกำลังสูงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
           โดย ดร.ทรงเกียรติ  มธุพยนต์  Senior Project Manager บริษัท ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด (CASE)
 • ดำเนินรายการโดย
          ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล  ประธานอนุกรรมการ สาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back