สัมมนา
การเสวนาหัวข้อ : โซลาร์ รูฟท็อป พลิกโฉมการใช้พลังงานของคนไทยจริงหรือ ?

Seminar ID : NES-0090
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 400 คน (สมัครแล้ว 400 คน)

นโยบายส่งเสริมโครงการโซลาร์ รูฟท็อป
โดย นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ผลกระทบทางด้านเทคนิคและแนวโน้มของการส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ของไทย
​ โดย รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มุมมองจากภาคเอกชนเรื่องต้นทุนและระยะเวลาคืนทุนของ Solar Rooftop
โดย นายธงชัย วิจารย์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ดำเนินรายการโดย
ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ประธานอนุกรรมการ สาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

         
  • นโยบายส่งเสริมโครงการโซลาร์ รูฟท็อป
          โดย นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • ผลกระทบทางด้านเทคนิคและแนวโน้มของการส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ของไทย
​           โดย รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มุมมองจากภาคเอกชนเรื่องต้นทุนและระยะเวลาคืนทุนของ Solar Rooftop
          โดย นายธงชัย วิจารย์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
  • ดำเนินรายการโดย
          ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล  ประธานอนุกรรมการ สาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back