สัมมนา
การบรรยายหัวข้อ : Highlight of Kumwell @National Engineering 2017

Seminar ID : NES-0340
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 11.30 - 13.00

จำนวนที่รับ : 199 คน (สมัครแล้ว 191 คน)

คู่มือการต่อลงดิน (แจกหนังสือ)
EMC/EMI for Thailand 4.0
Lightning Detection and Warning System Smart Application
ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมร่วมกับวิศวกรรมสานถแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ดำเนินรายการโดย
​ ทีมวิศวกร จาก Kumwell

  • คู่มือการต่อลงดิน (แจกหนังสือ)
  • EMC/EMI for Thailand 4.0
  • Lightning Detection and Warning System Smart Application
  • ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมร่วมกับวิศวกรรมสานถแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ดำเนินรายการโดย
​           ทีมวิศวกร จาก Kumwell


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back