สัมมนา
Seminar ID : NES-001
การบรรยายหัวข้อ "Innovation 4.0 by Engineering เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต"
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Ball Room


ห้อง : Ball Room
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 7/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-003
การบรรยายหัวข้อ "พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560"
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1


ห้อง : Meeting Room 1
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 2/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-004
​การบรรยายหัวข้อ "มาตรฐานภายใต้อนุกรรมการร่างมาตรฐาน" (ภาคเช้า)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 2


ห้อง : Meeting Room 2
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 1/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-005
การบรรยายหัวข้อ "มาตรฐานภายใต้อนุกรรมการร่างมาตรฐาน" (ภาคบ่าย)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 2


ห้อง : Meeting Room 2
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 2/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-006
​การบรรยายหัวข้อ "คู่มือการต่อลงดิน" (ภาคเช้า)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 3


ห้อง : Meeting Room 3
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 3/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-007
การบรรยายหัวข้อ "คู่มือการต่อลงดิน" (ภาคบ่าย)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3


ห้อง : Meeting Room 3
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 4/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-008
การบรรยายหัวข้อ “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว”
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 4


ห้อง : Meeting Room 4
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 12.30

จำนวนที่รับ: 4/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-008
​การเสวนาหัวข้อ “โซลาร์ รูฟท็อป พลิกโฉมการใช้พลังงานของคนไทยจริงหรือ?”
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 4


ห้อง : Meeting Room 4
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 18/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-009
การบรรยายหัวข้อ "ยุคของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโทรคมนาคม"
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง สัมมนากลาง


ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 1/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-010
การบรรยายหัวข้อ "Sustaining the future with steel bridges"
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง สัมมนากลาง


ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 1/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-011
การเสวนาหัวข้อ "Engineering Education 4.0"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 1


ห้อง : Meeting Room 1
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 3/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-012
การเสวนาหัวข้อ "Industrial 4.0 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมในคลัสเตอร์หุ่นยนต์"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1


ห้อง : Meeting Room 1
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 6/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-013
การบรรยายหัวข้อ "เครนล้มภัยร้ายใกล้ตัว"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 3


ห้อง : Meeting Room 3
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 10/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-014
การบรรยายหัวข้อ "การใช้ R-32 ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อย่างไรให้ปลอดภัย"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 2


ห้อง : Meeting Room 2
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 2/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-015
การเสวนาหัวข้อ "ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเมืองไทย"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 3


ห้อง : Meeting Room 3
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 6/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-016
การบรรยายหัวข้อ "แบตเตอร์รี่และระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3


ห้อง : Meeting Room 3
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 4/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-017
การบรรยายหัวข้อ "Innovation for Lightning Protection System" (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 4


ห้อง : Meeting Room 4
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 0/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-018
การบรรยายหัวข้อ "Innovation for Lightning Protection System"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 4


ห้อง : Meeting Room 4
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 0/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-019
​การบรรยายหัวข้อ "การใช้ EIT COST CODE ในระบบ BIM"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องสัมมนากลาง


ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 2/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-020
เสวนาโต๊ะกลม (Round Table Talk) : "เจาะลึกรถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนากลาง


ห้อง : สัมมนากลาง
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 2/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-021
การเสวนาหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ"
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง เวทีกลาง


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 1/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-022
การเสวนาหัวข้อ "รวมพลผู้ตรวจสอบ (2nd REUNION)" และการบรรยายพิเศษ "วิศวกรปรับตัวอย่างไรในยุควิศวกรรม 4.0"
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Ball Room


ห้อง : Ball Room
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 7/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-023
การบรรยายหัวข้อ "Developing Industries 4.0"
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room1


ห้อง : Meeting Room 1
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 3/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-024
การบรรยายหัวข้อ "คลื่นวิทยุจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือและสุขภาพ"
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room1


ห้อง : Meeting Room 1
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 1/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ์NES-025
การบรรยายหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ DRONE และโปรแกรม Freeware เพื่อช่วยงานสำรวจพื้นที่และระดับความสูง แบบยุค 4.0 ง่ายและสะดวก"
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room2


ห้อง : Meeting Room 2
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 46/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-026
การเสวนาหัวข้อ "Smart Connected Community in Smart City"
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room2


ห้อง : Meeting Room 2
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 43/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-027
การบรรยายหัวข้อ "​แนวทางการทำงานระบบ BIM (Building Information Modelling)"
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room3


ห้อง : Meeting Room 3
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 3/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-028
การบรรยายหัวข้อ "Transportation 4.0"
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room3


ห้อง : Meeting Room 3
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 2/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-029
​การบรรยายเรื่อง "Data Center" (ภาคเช้า)
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30 -11.30 น. ณ ห้อง Meeting Room4


ห้อง : Meeting Room 4
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 40/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-030
การบรรยายหัวข้อ "Data Center" (ภาคบ่าย)
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. น. ณ ห้อง Meeting Room4


ห้อง : Meeting Room 4
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 7/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-031
การบรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมกับอุตสาหกรรม"
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30 -11.30 น. ณ ห้อง Board Room 4


ห้อง : Board Room 4
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 2/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-032
การบรรยายหัวข้อ "กรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0"
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Board Room 4


ห้อง : Board Room 4
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 1/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-033
การบรรยายหัวข้อ "Digital for SME"
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30 -11.30 น. ณ ห้อง เวทีกลาง


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.30 - 11.30

จำนวนที่รับ: 2/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-034
การบรรยายหัวข้อ "ความปลอดภัยจากการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า"
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 11.30 -13.00 น. ณ ห้อง เวทีกลาง


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 11.30 - 13.00

จำนวนที่รับ: 6/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : NES-035
การบรรยายหัวข้อ "วิศวกรรมในโลก 4.0 'STARTUP' ”
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00 -16.00 น. ณ เวทีกลาง


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ: 3/150

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา