ข่าว
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ FIBO
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ FIBO เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดเสวนาเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อรองรับ Thailand 4.0 ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ
Post Date: 2017-07-15
Read more >
ผู้แทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
ผู้แทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงาน วสท. เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
Post Date: 2017-07-15
Read more >
นายกวสท.และประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติเข้าพบกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด
นายก วสท. และ ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบ นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อหารือร่วมกันในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้ต่อประชาชนทั่วไป
Post Date: 2017-07-15
Read more >