ข่าว
แถลงข่าวการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 พร้อมเสวนาชูประเด็น “วิศวกรรม 4.0 และบ้านเหล็ก 4.0 (EIT Smart Home) เพื่อชีวิตที่ทันสมัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) แถลงข่าวการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 พร้อมเสวนาชูประเด็น “วิศวกรรม 4.0 และบ้านเหล็ก 4.0 (EIT Smart Home) เพื่อชีวิตที่ทันสมัย และปลอดภัย นวัตกรรมหุ่นยนต์ที่มีบทบาทในชีวิต พร้อมแสดงหุ่นยนต์ ”สุดซอย” กู้
Post Date: 2017-11-14
Read more >
เข้าพบ นายเจน นำชัยศิริ ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ นายเจน นำชัยศิริ ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560


Post Date: 2017-11-14
Read more >
ชี้แจง กฎ กติกา และคำแนะนำในการแข่งขัน KARAKURI
ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร พร้อมด้วยกรรมการจัดการแข่งขันกลไกอัจฉริยะ (KARAKURI) 2017 ชี้แจง กฎ กติกา และคำแนะนำในการแข่งขันแก่ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 6 ทีม และได้มอบทุนในการประดิษฐ์ฯ


Post Date: 2017-11-14
Read more >
เข้าพบ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สัมภาษณ์เรื่อง Engineering 4.0 for New S Curve
ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพื่อหารือ และสัมภาษณ์เรื่อง Engineering 4.0 for New S Curve

Post Date: 2017-11-14
Read more >
ประชุมบริษัทที่ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมบริษัทที่ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดแสดงสินค้า
Post Date: 2017-11-14
Read more >
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ประชาสัมพันธ์งานฯ
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ได้นำเสนอ และประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ในที่ประชุมเสวนาประจำไตรมาส ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างสมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
Post Date: 2017-10-01
Read more >
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท. เข้าพบนายสมประสงค์ บุญยะชัย AIS
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท. เข้าพบนายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟว์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Post Date: 2017-10-01
Read more >
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบ SME Bank
นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบคุณนารถนารี รัฐปัตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
Post Date: 2017-10-01
Read more >
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ
นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบนายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสมาคมฯ
Post Date: 2017-10-01
Read more >
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบผู้บริหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบผู้บริหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
Post Date: 2017-10-01
Read more >