ข่าว
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบผู้บริหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เข้าพบผู้บริหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560

นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 และนายณัฐพล สุทธิธรรม กรรมการจัดงานฯ เข้าพบนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกอง กองวิศวกรรม และนายพิชัย จันทร์แสงศรี กองประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุน และร่วมแสดงนิทรรศการ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ: 2017-10-01

ผู้เข้าชม: 341